Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Služby naší společnosti spočívající prodeji zboží po internetu (se zaměřením na svatební produkty) s sebou jako svou nutnou součást nesou i práci s Vašimi osobními údaji. Protože chceme, abyste byli co nejlépe informováni o tom, co s Vašimi údaji děláme, sepsali jsme pro Vás tyto Zásady ochrany osobních údajů a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). V zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte zejména: Jaké informace o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu. Jakým způsobem tyto informace využíváme. Jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým způsobem je u nás uplatnit

Informace, které o Vás shromažďujeme Pokud jste fyzická osoba, tak nám na počátku poskytování kterékoliv ze služeb vyplníte osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí patřičné služby a uzavření smlouvy. Vyplníte nám celé Vaše jméno, Vaše kontaktní údaje (e-mail), telefon a adresu (jak trvalého pobytu, tak případně adresu další nemovitosti, která je s Vám spjatá a kam byste si přáli zboží doručit). Získáme posléze na základě smlouvy i Vaše IP. Bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů Vám nejsme schopni Vámi požadované služby poskytnout. Vyplněním e-mailové adresy v příslušném formuláři nebo vytvořením profilu na webových stránkách se můžete připojit k odběru obchodních sdělení. Budeme Vám tak moci zasílat informace o novinkách či zajímavých akcích a další informace o našem zboží.   Jakým způsobem informace využíváme Osobní informace, které nám poskytujete využíváme především k zajištění Vámi očekávaných služeb v nejvyšší možné kvalitě – jde o prodej zboží po internetu (se zaměřením na svatební produkty), fakturace a plnění závazků. Uložíme Vaše osobní informace do naší zaheslované databáze. Zasláním či jiným zpřístupněním Vašich osobních informací s námi uzavíráte smlouvu, pro její plnění proto potřebujeme Vaše osobní informace dále využívat. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení účinnosti smlouvy musíme, vzhledem k záruce, možným námitkám a případným sporům, Vaše osobní údaje udržovat po dobu dalších 4 let (tedy po dobu obecné promlčecí lhůty, po které je již neefektivní podávat žalobu soudu, prodlouženou o dobu, po kterou může trvat, než nám nebo Vám dá soud vědět, že je žaloba skutečně podána). Po dobu těchto čtyř let již budeme držet jen osobní informace nezbytné pro naší popřípadě Vaši obranu v případném soudním sporu či informace dle zákonné povinnosti (např. uchovávání účetnictví). Po skončení této doby budou Vaše osobní informace z našich databází zcela vymazány, pokud nevyužijete naše služby znovu.

Jaká máte práva a jak jich využít Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovu adresu ejansova@gmail.com požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali. Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu ejansova@gmail.com upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. Pokud se registrujete na našich webových stránkách, budete mít možnost si své osobní údaje opravit sami za pomocí úprav Vašeho profilu. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytli, a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je v příslušném místě vyplnit celé ještě jednou. Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na emailovou adresu ejansova@gmail.com Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků. Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání: Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti. Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu ejansova@gmail.com namísto o vymazání o omezení jejich použití. Pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků. Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy. Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů) V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje: Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali. Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu). Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků. Neoprávněně.

Správce osobních údajů Správcem osobních údajů je: Eva Jansová, Travní 860, 28601 Čáslav IČ: 64177688 Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: – vyřízení objednávky – vyřízení reklamace – zodpovězení Vašich dotazů – cílenou nabídku našeho zboží a služeb – – uchování historie nákupů pro účely cílení nabídek Rozsah zpracovávaných údajů Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje: – jméno a příjmení – adresa pro zasílání objednaného zboží – fakturační údaje v případě platby na fakturu či nákupu na firmu – telefonní číslo pro potřeby přepravní služby – e-mailová adresa – historie nákupů pro případ reklamace nebo opakování objednávky – historie aktivit v e-mailových kampaních pro personifikovanou nabídku zboží

Příjemci osobních údajů Vaše osobní údaje chráníme kvůli zkvalitnění našich služeb a nabídce produktů odpovídající vaší poptávce zpřístupňujeme třetím stranám, které naleznete ve výčtu: DPD ( přepravní služba)-expedice objednávek, Česká pošta – expedice objednávek, SUMO s.r.o.- Jednatelka Ing.Monika Šujanová Žehušice 199, 28575 – účetní servis

Vaše práva Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud budete potřebovat: – získání opisu osobních údajů – napište nám a my Vám pošleme, jaká data o Vás máme, – opravu osobních údajů – napište nám, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich změnu, – výmaz osobních údajů – pokud si nepřejete, aby Vaše osobní data byla dále zpracovávána, ozvěte se nám a my se o to postaráme, – odvolat souhlas – pokud chcete odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dejte nám to prosím vědět. – podat stížnost – naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny Vaše případné stížnosti vyřešíme k Vaší spokojenosti spolu)

Shopping cart

close