Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL online obchodu MyWeddings

Eva Jansová

Travní 860, Čáslav 28601

identifikační číslo:  64177688    

zapsané v  živnostenském rejstříku MÚ Čáslav, č.j.:ZIV/236/2010/NEJ 

Objednávka a návrh kupní smlouvy 1. Objednávka je návrhem kupní smlouvy mezi dodavatelem – Eva Jansová -MYWEDDINGS IČO: 64177688  – a zákazníkem, která vzniká závazným potrvzením objednávky prodávajícím, které přichází elektronickou poštou následně po odeslání závazné objednávky. . Místem dodání zboží je adresa, kterou kupující závazně udal ve své objednávce Vlastnické právo na zboží nabývá kupující automaticky po zaplacení své objednávky. Prodávající se tímto zavazuje, že veškerá osobní data poskytnutá jakokouliv formou budou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta žádnému dalšímu subjektu. Jedinou výjimku tvoří dopravce, kterému budou předána za účelem přepravy daného zboží a účetní servis SUMO- jednatelka Ing.Monika Šujanová.

Platební a dodací podmínky část

DODACÍ PODMÍNKY 1.  Zásilky jsou odesílány většinou prostřednictvím DPD, anebo je možno si je vyzvednout osobně na provozovně na adrese Jeníkovská 362, 28601 Čáslav v otevírací době kamenné prodejny.Pokud dojde ke zdržení v dodávce vašeho zboží, budeme Vás neprodleně o změnách informovat telefonicky či elektronickou poštou. Sledujte prosím dostupnost u jednotlivých výrobků, některé dekorace jsou pouze na objednávku s delší dodací lhůtou!  Odesíláme zásilky přepravní službou DPD  –  doručení pak do 24 hodin  od odeslání. Jestliže nikdo není doma, DPD se zeptá Vašich sousedů, jestli pro Vás balík mohou převzít. Jestliže žádný ze sousedů Váš balík převzít nemůže, DPD ho vrátí zpět do regionálního depa a v dalších pracovních dnech provede druhý a poté třetí pokus o doručení. Jestliže balík nelze doručit na uvedenou doručovací adresu, doručující řidič Vám zanechá oznámení o zásilce. To obsahuje důležité informace, jako je jméno souseda nebo telefonní číslo DPD.Jestliže se první doručení nezdařilo, podnikne DPD další pokus o doručení. Vybírat můžete z následujících možností: Doručení na původně uvedenou adresu – Vy si vyberete den. Doručení na jinou adresu nebo jinému příjemci dle Vaší volby. Doručení balíku do DPD ParcelShopu dle Vaší volby. Balík zůstane v ParcelShopu a Vy si ho můžete vyzvednout v následujících pěti pracovních dnech. Nový pokus o doručení se neprovádí. Souhlas s uložením. Řidič DPD může doručit Váš balík na Vámi určenou adresu, i když nikdo nebude doma.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba bankovním převodem : Pokud si zvolíte tento způsob platby můžete Vaši platbu za zboží provést bankovním převodem z Vašeho účtu na náš účet po potvrzení objednávky přijde pokyn pro platbu ( dříve prosím neplatte.)

Dobírkou : Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky. Na dobírku do jiných zemí nezasíláme.

Hotově-osobní odběr : V tomto případě zaplatíte hotově při převzetí zboží na provozovně na adrese Jeníkovská 362, 28601 Čáslav.

Reklamace

Postup při uplatnění reklamace: Spotřebitel kontaktuje dodavatele telefonicky, e-mailem, písemnou formou či osobně. Spotřebitel uvede důvod reklamace a označení reklamovaného zboží. Spotřebitel navrhne dodavateli telefonicky, e-mailem, písemnou formou či osobně preferovaný způsob řešení reklamace (výměna zboží, vrácení peněz, …). Reklamace bude ze strany dodavatele vyřízena nejpozději do 30 dnů. Lhůta se počítá ode dne převzetí reklamovaného zboží dodavatelem. U neopravitelných výrobních vad bude zboží vyměněno kus za kus, příp. vrácena kupní cena zboží (bez ceny dopravného při samotném nákupu). Dle §2109 Obč.zák. má kupující nárok na vrácení částky vynaložené na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu. V případě, že bude tuto částku nárokovat, požaduje prodávající její vyčíslení (zaslání kopie podacího lístku) a zaslání čísla bankovního účtu, kam má prodávající tuto částku poslat. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno kupujícímu zpět dobírkou na jeho náklady. Při reklamacích postupuje dodavatel vždy se snahou o vstřícný přístup nad rámec zákona upravujícího práva spotřebitele. V případě, že je nutné poslat zboží zpět dodavateli, je zákazník povinen zboží řádně zabalit. Zákazník bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě, nemusí být reklamace uznána. Zákazník je povinen pojistit balík minimálně na hodnotu daného zboží, po podání balíku pečlivě uschovejte podací lístek. Zboží zasílat pouze doporučeně či jako cenný balík. Zásilky odeslané na dobírku nebudou akceptovány. Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :  a) Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce, sepsat reklamační formulář s dopravcem a celkovém vyřízení informovat dodavatele. Pokud bude prokázána vina na poškození na straně dodavatele, bude na základě přiložené fotodokumentace zákazníkovi vrácena kupní cena poškozeného zboží).

b) Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).                                                                                                

c) Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).                                                                                                                                                                           

d) Výrobek byl poškozen působením živlů.                                                                                                

e) Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

Formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) Oznámení o odstoupení od smlouvy pro firmu MyWeddings Eva Jansová, Travní 860, 28601 Čáslav

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží :

  • Číslo účtu spotřebitele:
  • Datum převzetí objednávky:
  • Číslo objednávky:
  • Jméno a p říjmení spotřebitele:
  • Číslo účtu spotřebitele:

Podpis spotřebitele: Datum: