Archiv pro měsíc: Srpen 2019

Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL online obchodu MyWeddings

Eva Jansová

Travní 860, Čáslav 28601

identifikační číslo:  64177688    

zapsané v  živnostenském rejstříku MÚ Čáslav, č.j.:ZIV/236/2010/NEJ 

Objednávka a návrh kupní smlouvy 1. Objednávka je návrhem kupní smlouvy mezi dodavatelem – Eva Jansová -MYWEDDINGS IČO: 64177688  – a zákazníkem, která vzniká závazným potrvzením objednávky prodávajícím, které přichází elektronickou poštou následně po odeslání závazné objednávky. . Místem dodání zboží je adresa, kterou kupující závazně udal ve své objednávce Vlastnické právo na zboží nabývá kupující automaticky po zaplacení své objednávky. Prodávající se tímto zavazuje, že veškerá osobní data poskytnutá jakokouliv formou budou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta žádnému dalšímu subjektu. Jedinou výjimku tvoří dopravce, kterému budou předána za účelem přepravy daného zboží a účetní servis SUMO- jednatelka Ing.Monika Šujanová.

Platební a dodací podmínky část

DODACÍ PODMÍNKY 1.  Zásilky jsou odesílány většinou prostřednictvím DPD, anebo je možno si je vyzvednout osobně na provozovně na adrese Jeníkovská 362, 28601 Čáslav v otevírací době kamenné prodejny.Pokud dojde ke zdržení v dodávce vašeho zboží, budeme Vás neprodleně o změnách informovat telefonicky či elektronickou poštou. Sledujte prosím dostupnost u jednotlivých výrobků, některé dekorace jsou pouze na objednávku s delší dodací lhůtou!  Odesíláme zásilky přepravní službou DPD  –  doručení pak do 24 hodin  od odeslání. Jestliže nikdo není doma, DPD se zeptá Vašich sousedů, jestli pro Vás balík mohou převzít. Jestliže žádný ze sousedů Váš balík převzít nemůže, DPD ho vrátí zpět do regionálního depa a v dalších pracovních dnech provede druhý a poté třetí pokus o doručení. Jestliže balík nelze doručit na uvedenou doručovací adresu, doručující řidič Vám zanechá oznámení o zásilce. To obsahuje důležité informace, jako je jméno souseda nebo telefonní číslo DPD.Jestliže se první doručení nezdařilo, podnikne DPD další pokus o doručení. Vybírat můžete z následujících možností: Doručení na původně uvedenou adresu – Vy si vyberete den. Doručení na jinou adresu nebo jinému příjemci dle Vaší volby. Doručení balíku do DPD ParcelShopu dle Vaší volby. Balík zůstane v ParcelShopu a Vy si ho můžete vyzvednout v následujících pěti pracovních dnech. Nový pokus o doručení se neprovádí. Souhlas s uložením. Řidič DPD může doručit Váš balík na Vámi určenou adresu, i když nikdo nebude doma.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba bankovním převodem : Pokud si zvolíte tento způsob platby můžete Vaši platbu za zboží provést bankovním převodem z Vašeho účtu na náš účet po potvrzení objednávky přijde pokyn pro platbu ( dříve prosím neplatte.)

Dobírkou : Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky. Na dobírku do jiných zemí nezasíláme.

Hotově-osobní odběr : V tomto případě zaplatíte hotově při převzetí zboží na provozovně na adrese Jeníkovská 362, 28601 Čáslav.

Reklamace

Postup při uplatnění reklamace: Spotřebitel kontaktuje dodavatele telefonicky, e-mailem, písemnou formou či osobně. Spotřebitel uvede důvod reklamace a označení reklamovaného zboží. Spotřebitel navrhne dodavateli telefonicky, e-mailem, písemnou formou či osobně preferovaný způsob řešení reklamace (výměna zboží, vrácení peněz, …). Reklamace bude ze strany dodavatele vyřízena nejpozději do 30 dnů. Lhůta se počítá ode dne převzetí reklamovaného zboží dodavatelem. U neopravitelných výrobních vad bude zboží vyměněno kus za kus, příp. vrácena kupní cena zboží (bez ceny dopravného při samotném nákupu). Dle §2109 Obč.zák. má kupující nárok na vrácení částky vynaložené na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu. V případě, že bude tuto částku nárokovat, požaduje prodávající její vyčíslení (zaslání kopie podacího lístku) a zaslání čísla bankovního účtu, kam má prodávající tuto částku poslat. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno kupujícímu zpět dobírkou na jeho náklady. Při reklamacích postupuje dodavatel vždy se snahou o vstřícný přístup nad rámec zákona upravujícího práva spotřebitele. V případě, že je nutné poslat zboží zpět dodavateli, je zákazník povinen zboží řádně zabalit. Zákazník bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě, nemusí být reklamace uznána. Zákazník je povinen pojistit balík minimálně na hodnotu daného zboží, po podání balíku pečlivě uschovejte podací lístek. Zboží zasílat pouze doporučeně či jako cenný balík. Zásilky odeslané na dobírku nebudou akceptovány. Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :  a) Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce, sepsat reklamační formulář s dopravcem a celkovém vyřízení informovat dodavatele. Pokud bude prokázána vina na poškození na straně dodavatele, bude na základě přiložené fotodokumentace zákazníkovi vrácena kupní cena poškozeného zboží).

b) Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).                                                                                                

c) Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).                                                                                                                                                                           

d) Výrobek byl poškozen působením živlů.                                                                                                

e) Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

Formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) Oznámení o odstoupení od smlouvy pro firmu MyWeddings Eva Jansová, Travní 860, 28601 Čáslav

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží :

  • Číslo účtu spotřebitele:
  • Datum převzetí objednávky:
  • Číslo objednávky:
  • Jméno a p říjmení spotřebitele:
  • Číslo účtu spotřebitele:

Podpis spotřebitele: Datum:

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Služby naší společnosti spočívající prodeji zboží po internetu (se zaměřením na svatební produkty) s sebou jako svou nutnou součást nesou i práci s Vašimi osobními údaji. Protože chceme, abyste byli co nejlépe informováni o tom, co s Vašimi údaji děláme, sepsali jsme pro Vás tyto Zásady ochrany osobních údajů a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). V zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte zejména: Jaké informace o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu. Jakým způsobem tyto informace využíváme. Jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým způsobem je u nás uplatnit

Informace, které o Vás shromažďujeme Pokud jste fyzická osoba, tak nám na počátku poskytování kterékoliv ze služeb vyplníte osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí patřičné služby a uzavření smlouvy. Vyplníte nám celé Vaše jméno, Vaše kontaktní údaje (e-mail), telefon a adresu (jak trvalého pobytu, tak případně adresu další nemovitosti, která je s Vám spjatá a kam byste si přáli zboží doručit). Získáme posléze na základě smlouvy i Vaše IP. Bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů Vám nejsme schopni Vámi požadované služby poskytnout. Vyplněním e-mailové adresy v příslušném formuláři nebo vytvořením profilu na webových stránkách se můžete připojit k odběru obchodních sdělení. Budeme Vám tak moci zasílat informace o novinkách či zajímavých akcích a další informace o našem zboží.   Jakým způsobem informace využíváme Osobní informace, které nám poskytujete využíváme především k zajištění Vámi očekávaných služeb v nejvyšší možné kvalitě – jde o prodej zboží po internetu (se zaměřením na svatební produkty), fakturace a plnění závazků. Uložíme Vaše osobní informace do naší zaheslované databáze. Zasláním či jiným zpřístupněním Vašich osobních informací s námi uzavíráte smlouvu, pro její plnění proto potřebujeme Vaše osobní informace dále využívat. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení účinnosti smlouvy musíme, vzhledem k záruce, možným námitkám a případným sporům, Vaše osobní údaje udržovat po dobu dalších 4 let (tedy po dobu obecné promlčecí lhůty, po které je již neefektivní podávat žalobu soudu, prodlouženou o dobu, po kterou může trvat, než nám nebo Vám dá soud vědět, že je žaloba skutečně podána). Po dobu těchto čtyř let již budeme držet jen osobní informace nezbytné pro naší popřípadě Vaši obranu v případném soudním sporu či informace dle zákonné povinnosti (např. uchovávání účetnictví). Po skončení této doby budou Vaše osobní informace z našich databází zcela vymazány, pokud nevyužijete naše služby znovu.

Jaká máte práva a jak jich využít Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovu adresu ejansova@gmail.com požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali. Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu ejansova@gmail.com upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. Pokud se registrujete na našich webových stránkách, budete mít možnost si své osobní údaje opravit sami za pomocí úprav Vašeho profilu. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytli, a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je v příslušném místě vyplnit celé ještě jednou. Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na emailovou adresu ejansova@gmail.com Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků. Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání: Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti. Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu ejansova@gmail.com namísto o vymazání o omezení jejich použití. Pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků. Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy. Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů) V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje: Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali. Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu). Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků. Neoprávněně.

Správce osobních údajů Správcem osobních údajů je: Eva Jansová, Travní 860, 28601 Čáslav IČ: 64177688 Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: – vyřízení objednávky – vyřízení reklamace – zodpovězení Vašich dotazů – cílenou nabídku našeho zboží a služeb – – uchování historie nákupů pro účely cílení nabídek Rozsah zpracovávaných údajů Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje: – jméno a příjmení – adresa pro zasílání objednaného zboží – fakturační údaje v případě platby na fakturu či nákupu na firmu – telefonní číslo pro potřeby přepravní služby – e-mailová adresa – historie nákupů pro případ reklamace nebo opakování objednávky – historie aktivit v e-mailových kampaních pro personifikovanou nabídku zboží

Příjemci osobních údajů Vaše osobní údaje chráníme kvůli zkvalitnění našich služeb a nabídce produktů odpovídající vaší poptávce zpřístupňujeme třetím stranám, které naleznete ve výčtu: DPD ( přepravní služba)-expedice objednávek, Česká pošta – expedice objednávek, SUMO s.r.o.- Jednatelka Ing.Monika Šujanová Žehušice 199, 28575 – účetní servis

Vaše práva Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud budete potřebovat: – získání opisu osobních údajů – napište nám a my Vám pošleme, jaká data o Vás máme, – opravu osobních údajů – napište nám, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich změnu, – výmaz osobních údajů – pokud si nepřejete, aby Vaše osobní data byla dále zpracovávána, ozvěte se nám a my se o to postaráme, – odvolat souhlas – pokud chcete odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dejte nám to prosím vědět. – podat stížnost – naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny Vaše případné stížnosti vyřešíme k Vaší spokojenosti spolu)